Služba

Jak to funguje

Koncový zákazník zadá objednávku přes web nebo prostřednictvím call centra. Generují se PDF dokumenty, heslo a metadata pro doručení. Data jsou odeslány do Axepto platformy, která zkontroluje obsah, přiloží Procesního průvodce a vytvoří Virtuální balíček dokumentů na doručení.

Aplikace na tabletu stáhne pouze balíčky, které jsou relevantní pro konkrétního doručovatele podle přihlašovacích údajů nebo rajónu. Následuje fyzické doručení. Po ověření identity a zadání hesla koncovým zákazníkem se projev vůle/ potvrzení smluvního vztahu sejme pomocí biometrického podpisu na tabletu.

Na základě předdefinovaného Procesního průvodce se může k balíčku připojit například sken občanky, fotografie koncového zákazníka apod. Po naplnění všech úkonů se při konektivitě vyplněné a podepsané dokumenty v balíčku odesílají na systémy zadavatele a ten posílá email koncovému zákazníkovi.

Axepto Produktový list tady

Struktura transakčního serveru je připravena tak, aby ji mohlo využívat několik zadavatelů. Každý zadavatel má oddělené úložiště, které bude využívat pro doručování svých zásilek. Jak probíhá výměna zásilek a informací s externím prostředím? Jednotlivé dokumenty určené k podpisu jsou vždy organizovány do tzv. zásilky. Jedna zásilka může obsahovat jeden a více samostatných dokumentů určených k podpisu. Každý kurýr pracuje na základě svého driver listu. „Driver list“ představuje seznam zásilek na elektronické doručení a podepsání konkrétním kurýrem v rámci jeho plánované trasy / rajónu na konkrétní den. Detailní integrační metody můžeme představit při osobním setkání.

Integrace

Legislativa

Axepto platforma jako řešení je obyčejným elektronickým podpisem podle Zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a rovněž obyčejným jakož i rozšířeným elektronickým podpisem podle směrnice č. 1999/93 o rámci Společenství pro elektronické podpisy.

Řešení bude aplikovat v sobě i NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu EU.

Axepto aplikace je samostatná aplikace vytvořena pro operační systém Android verze 5.0 a vyšší a nevyžaduje žádná povolení systému Android pro otevření, podepsání a uložení PDF dokumentů. Nicméně, pokud je předmětem řešení požadavek na přímou integraci s externími systémy (např. DMS), přístup k síti Internet, případně jiné formy interakce se zařízením, musí být tyto přístupy samostatně povolené uživatelům, resp. administrátorem.

Řešení vyžaduje ochranu podpisovacieho zařízení (tabletu) pouze krátké období – v momentě samotného podepisování dokumentu. Je to jediná doba, kdy může být dokument k dispozici v nešifrované podobě, ve vnitřní paměti daného zařízení. Ve všech ostatních případech je dokument buď zašifrován AES – 256 klíčem vytvořeným na zařízení nebo není přítomen v zařízení (je odeslán prostřednictvím sítě a vymazán z paměti zařízení).

Každý dokument se stává unikátním vložením viditelných a neviditelných detailů o podpisujících osobách těsně před podpisem daného dokumentu. Základní informace vytvářející jedinečnost dokumentu jsou jednoduše viditelné. Jsou to např. identifikační údaje smluvních stran, jako jméno osoby, adresa, datum narození atd. Tyto jsou relativně snadno skopírovateľné případným padělatelům. Nicméně, elektronické dokumenty, na rozdíl od papírových, mohou obsahovat i neviditelné informace o podpisujících stranách. Aplikace přidá takové údaje (metadata) do dokumentu při vkládání podpisů v šifrované podobě nebo v čistě textovém formátu.

Bezpečnost