O RIEŠENÍ

Axepto je otvorená služba, ktorá vytvára a riadi digitálny obeh dokumentov medzi kuriérskou spoločnosťou a jej zadávateľmi (B2C spoločnosti). Platforma zabezpečuje doručovanie, verifikáciu i ďalšie nevyhnutné úkony prostredníctvom tabletov.

Axepto umožňuje podpisovanie právne záväzných elektronických dokumentov vo formáte PDF vlastnoručným podpisom na mieste doručenia s využitím ďalších verifikačných prvkov ako sú zosnímanie biometrických charakteristík podpisu, snímky osoby či identifikačných dokladov, formuláre, checkboxy a pod., čím odstraňuje potrebu papiera pri uzatváraní dohôd.

Axepto nevyžaduje na prevádzku stálu konektivitu na backend server, čo umožňuje nasadenie off-line riešenia, využiteľného hlavne pre prevádzku „v teréne“. Aplikácia poskytuje výrazne väčšie zabezpečenie podpísaných dokumentov než tradičné papierové dokumenty.

VÝHODY PLATFORMY

Riešenie ponúka spoločnostiam, ktoré obsluhujú svojich zákazníkov prostredníctvom kuriérskych spoločností (či iných tretích strán), jednoduchšie získavanie súhlasov pod zmluvné dokumenty u nových ako aj starých zákazníkov a to nahradením papiera za tablety, čo zvyšuje počet a kvalitu takto uzavretých zmluvných vzťahov.

ZMLUVY BEZ PAPIEROV

Digitalizáciou procesu doručovania zásielok odpadá tlač, spätné doručovanie či skenovanie. Zjednoduší sa vyťažovanie dát a archivovanie dokumentov.

NIŽŠIE VSTUPNÉ NÁKLADY

Kuriérskym spoločnostiam odpadajú náklady spojené s budovaním a správou infraštruktúry vďaka transakčnému modelu spoplatnenia našej platformy.

ZODPOVEDÁ LEGISLATÍVE

Biometrický podpis v spojení s osobným overením identifikačných údajov vytvára dostatočnú právnu istotu pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv k produktom a službám.

SPRIEVODCA KURIÉRA

V online aj offline móde kuriéra naviguje aplikácia, ktorá zabezpečí vykonanie všetkých povinných krokov s minimálnym nárokom na zaškolenie.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa platformy Axepto, integrácie na transakčný server, chcete si vyskúšať DEMO verziu, či hľadáte kuriéra, ktorý službu poskytuje, neváhajte sa na nás obrátiť.