O Axepto

Spoločnosť Axepto s.r.o. si dala za cieľ zefektívniť proces doručovania zákazníckych dokumentov prostredníctvom platformy pre biometrické podpisovanie na tablete. Spája niekoľkoročné know-how, ktoré bolo do vývoja riešenia investované zakladateľmi a partnermi spoločnosti. Riešenie je založené na báze svetovo oceňovaného riešenia SIGNATUS od spoločnosti ANASOFT APR spol. s r.o., ktoré sme prispôsobili novodobým potrebám kuriérskych a B2C spoločností.

Príbeh

Náš príbeh sa začal na jeseň 2014. Vtedy nás zaujala idea – Point of delivery signature – ako jedna z biznis ideí s potenciálom, ktoré je potrebné uchopiť a rozvinúť. O riešení sa hovorilo už niekoľko mesiacov na Slovensku. Nenašiel sa nik ochotný investovať do vývoja a hardware ako prvý. My sme sa však rozhodli validovať myšlienku transakčného doručovania. Prešli sme procesom akcelerácie až po tvorbu produktu a získania zdrojov pre vývoj aplikácie a transakčného servra. Dnes je riešenie hotové a prví klienti sa pripravujú na jeho používanie.

Naša vízia

Axepto chce byť lídrom v transakčnom doručovaní elektronických dokumentov. Po spustení platformy na Európskych trhoch, Axepto bude službu rozširovať nielen geograficky, ale aj rozsahom svojich služieb. Považujeme za dôležité ponúkať riešenia, vďaka ktorým bude využívanie našich SaaS technológií napomáhať rozvoju elektronizácie kuriérskych služieb pre segment B2C.

Náš tím

Tím Axepto tvoria ľudia so skúsenosťami z oblastí IT sales, IT developmentu, consultingu, business developmentu a marketingu.

Member 2
Matej Šesták

CEO

Member 1
Peter Nízl

COO

Partneri

Úspech platformy Axepto je možný aj vďaka našim spolupracovníkom