Category : eIDAS

Digitálny vlastnoručný podpis už nie je iba pre veľkých

Tomáš Klimeš, Product Sales Manager ANASOFT (spolupracovník spoločnosti AXEPTO)

Aj malé a stredné firmy môžu dávať zákazníkom podpisovať zmluvy, preberacie protokoly, dodacie listy či potvrdenia o revíziách a servisných zásahoch digitálne. Zrýchlia tým firemné procesy a obmedzia byrokraciu.

Každý, kto aspoň občas navštevuje pobočku banky alebo operátora, sa už podpisoval na malý sign-pad, ktorý slúži na zaznamenávanie podpisového vzoru pri uzatváraní zmlúv, prípadne na overovanie podpisu pri potvrdzovaní transakcií.

. . .